Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

SweetRose
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viaegoistka egoistka
SweetRose
3803 3f70
Reposted fromretaliate retaliate viaegoistka egoistka
SweetRose
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaegoistka egoistka
SweetRose
3152 558f
Reposted fromawakened awakened viaegoistka egoistka

May 07 2015

SweetRose
4186 3335
Reposted fromsteffs steffs
9970 7031
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasteffs steffs
1978 11c2 500

caffeineisaddictive:

I’m so fucked

Reposted frommasturbasscalum masturbasscalum viasteffs steffs
SweetRose

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viasteffs steffs
SweetRose
5787 ea11
*_*
Reposted fromsteffs steffs

May 02 2015

7908 7939 500

princeweeniepants:

shesavulgarwoman:

Behold, a 120+ year old rhododendron

They rarely grow into anything larger than a shrub, yet alone a tree! 

Why does this not have more notes??

Because we’re scared

Reposted fromheartsperm heartsperm viaEdgi Edgi
SweetRose
A wszystkim zupowiczom życzę od serca, aby zakochali się kiedyś tak jak ja kocham teraz.
— od serca
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamaybeyou-xx maybeyou-xx
SweetRose
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
SweetRose


I love when man does that. 
SweetRose
SweetRose
SweetRose
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
SweetRose
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwarze twarze

April 30 2015

SweetRose
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viatwarze twarze
2702 b12c
Reposted fromheroine0 heroine0 viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl